Genveje
Bliv medlem
Fiskekort/priser
Reserver en facilitet
Tilføj billed til galleri
Program første halvår 2020
Fiskevande
Hent FiskeØjet
Seneste nyt
Nyt FiskeØjet og program for første halvår 2020
16.12.2019 16:27 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2019
02.09.2019 11:16 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer 2019
02.05.2019 13:21 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for forår 2019
21.12.2018 17:31 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2018
31.08.2018 14:40 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer & efterår 2018
30.04.2018 09:57 [læs mere]Ny hjemmeside under udarbejdelse.

Nyheder og beskeder fra bestyrelse vil blive slået op på Facebook indtil den nye side er klar.

Booking og galleri er stadig aktivt.

Mvh.
Bestyrelsen

Tystrup Sø
Tystrup sø ligger midt på Sjælland, syd for Sorø og nordvest for Næstved. Tystrup Sø, som gennemstrømmes af Susåen, er en af Sjællands større søer.

På det dybeste sted er søen næsten 22 meter dyb. Det betyder, at den er længe om at fryse til om vinteren, ligesom de talrige kildevæld på dens bund giver mange våger i isen.

Klik for at forstørre - 27-08-2006, Bådene ved Tystrup Sø
27-08-2006, Bådene ved Tystrup Sø
- størrelse: 662 ha
- maksdybde: 21,7 meter
- middeldybde: 9,9 meter
- volumen: 65,7 mio. m³
- oplandsareal: 682,5 km²

Følgende arter kan fanges i Tystrup Sø
Gedde, Aborre, Sandart, Ål, Brasen, Skalle, Knude

Fiskeriet på Tystrup Sø (af Morten Kantsø)
Fiskeriet på Tystrup sø er uden tvivl noget af det mest spændende fiskevand Slagelse sportsfiskerforening har at byde på. Om man er til fiskeri efter storgedde og grove sandart eller til lunefulde aborre er mulighederne absolut noget af landets bedste. Det er en sø, der med omgivelser af skov og uspoleret natur kan give fiske- og naturoplevelser ud over det sædvanlige.

Fiskeriet på søen er ikke meget andeledes i teknik end øvrige af landets søer i denne størrelse, men der er dog visse vigtige ting man bør koncentrerer sig om når man planlægger en tur til søen. Først og fremmest er søen ikke nem at fiske i, det kræver mange timers fiskeri og ihærdighed før man kan fremvise stolte resultater med store gedde og sandart.

Søen er meget rig på banker, grunde og skrænter. Det er især her fiskene opholder sig og derfor også der fiskeriet for det meste foregår. Man bør som det første anskaffe sig et kort over søen.

Om foråret er fiskene i nærheden af land eller lave banker og efter legen rykker de ud på dybere vand i nærhed af banker og skrænter. Senere på året kan fiskene træffes næsten alle steder, men noget tyder på at fiskene i sensommeren meget gerne opholder sig på dybt vand og på nogle af søens dybeste steder. Når søen i efteråret bliver gennemblæst kan fisken træffes næsten overalt på søen og det samme gælder i vinterperioden, hvor store mængder af byttefisk i stimer kan tiltrække rovfiskene. Hold øje med dit ekkolod og gennemfisk områder med fisk meget omhyggeligt.

Fiskemetoder (af Morten Kantsø)
Klik for at forstørre - 10-2003, Tystrup Sø, Sandart 5,1kg, Kenneth Rosenby
10-2003, Tystrup Sø, Sandart 5,1kg, Kenneth Rosenby
Der er ingen tvivl om at opsøgende fiskeri ved dørgning er mere givende en et stationært fiskeri for anker, man afsøger et større område for fisk på kortere tid. Om du så bruger agnfisk eller woblere er et spørgsmål om hvad du har mest tillid til. På Tystrup sø er der rigtig mange der bruger agnfisk og derfor bliver de største og fleste fisk da også fanget med denne metode.
Metoden med agnfisk er ikke så vanskelig. Man bruger glideflåd med en god bæreevne, stopknude og bly som matcher flåddet. Til sidst monteres en skalle i god størrelse på et krogsæt på et forfang af tynd wire med svirvel og en eller to kroge. Med den metode kan man fiske med flere stænger med skaller i forskellige dybder, som kan være en god metode at afsløre hvor fiskene opholder sig. Husk altid at have en agnfisk gående lige under båden uden flåd. Stangen skal stå let bøjet af blyet som skal være akkurat så tungt at det bumper på bunden ved almindelig dørgefart, agnfisken skal monteres på tjavs en halv meter over blyet. Hvis man finder et område med mange hugvillige rovfisk vil det dog altid kunne betale sig at tage ophold og affiske området grundigt med spinnefiskeri samtidigt med at agnfiskene stadig fisker.

Aborre fiskeriet er godt med orm og jigg og husk endelig at tage et par stykker med hjem til madlavning. Aborrene fra denne sø er i kulinarisk topklasse og meget sjove at fange. Der fiskes på bankerne og skrænterne hvor fisken tit opholder sig for foden af banken. Brug gerne ophængerflue, da det forøger chancerne betydeligt.

Sandarten er særligt i hugget i de tidlige morgentimer og aftentimer i sommerperioden. I efterårs- og vinterperioden træffes den samme steder som gedderne. Mindre sandart er klart mere spiseværdige end de store, så genudsæt fisk over 3 kg og brug de mindre fisk i madlavningen.

Hvis du anskaffer dig at kort over søen vil du opdage at søen har rigtig mange banker, og skrænter og det kan være næsten uoverskueligt at vælge, men gør dig selv den tjeneste at vælge nogle få ud med forskellige topdybder og gennemfisk dem. Og glem så ikke det dybe vand imellem grundene.
Gode grunde at afprøve er: markvejsgrund, Klintegrund, Ågabsgrund, Hertugen, Grødebanke, Tømregrund, Langegrund. Det er lidt forskelligt på hvilke årstider grundene fisker bedst, men hertugen, ågabsgrund, klintegrund er generelt gode året rundt.

Regler for Tystrup Sø
1.  Fiskeri er kun tilladt på sportslig vis, dog er det tilladt at udlægge en mindre ruse til fangst af agnfisk ud for foreningens grund.
2.  På fiskekortene er der plads til fangstrapport, der afleveres til udlejeren eller bestyrelsen. Det indskærpes, at i vande hvor udsætninger finder sted, er det af største betydning, at korrekt udfyldt fangstrapport afleveres. Medlemmernes salg af fisk, fanget i foreningens vande er strengt forbudt og kan medføre eksklusion, jfr. lovens §4. I tilfælde af andre overtrædelser eller misbrug og vanrøgt kan §4. også tages i anvendelse
3.  Skader og mangler ved materiellet skal straks anmeldes til bestyrelsen.
4.  Betaling af fiskekort, hytte og bådleje bør ske forud. Betingelsen er dog at kontingent, samt skyldig bådleje er betalt (Samme sted udleveres nøgle (universal) til foreningens faciliteter).
5.  Nøgler skal efter endt brug straks afleveres til udlejeren. Man kan dog mod betaling erhverve sig en nøgle. Denne skal ved evt. ophør af medlemskab igen afleveres.
6.  Bådene skal behandles med al mulig omhu, samt rengøres efter endt brug.
7.  Bådene skal altid fortøjes forsvarligt i de dertil beregnede førtøjningsindretninger.
8.  Ved leje af båd har medlemmerne samtidig ret til at benytte fiskehytten og de der værende kogegrejer til madlavning (Her aftales nærmere med eventuelle lejere, idet der tages størst muligt hensyn til disse).
9.  Ethvert medlem kan leje hytten til overnatning i forbindelse med leje af båd. Det er tilladt at medtage gæster.
10.  Det er ubetinget nødvendigt ved lejemål, at der meddeles hvor mange og hvem, der skal bebo hytten. Lejeperioden går fra kl. 12.00 til 12.00.
11.  Hytten kan forudbestilles. Hvis et medlem har lejet hytten en weekend, og han ønsker at leje den igen den følgende weekend, kan dette kun lade sig gøre, såfremt et andet medlem ikke senest 3 dage før weekenden har udtalt ønske om at leje hytten.
12.  Hytten kan i perioder være totalt lukket grundet istandsættelser.
13.  Læs også side 8 i medlemsmappen ang. "Etik og begrænsninger".

Enhver misligholdelse af disse regler kan medføre karantæne eller i særlige grove tilfælde kan man ekskluderes i henhold til lovenes §4.

Klik for at forstørre - 25-02-2006, Hytten ved Tystrup Sø
25-02-2006, Hytten ved Tystrup Sø
Rekorder
Ingen rekorder er registreret.

Dagskort / Kontingent
Læs mere under Fiskekort/priser - Søer (Tystrup Sø og Tissø).

Foreningens både og hytte (bådnøgle)
Der er ved hytten udlagt 5 både. Fiskeriet er tilladt til midtstrøms, dog ikke ud for alle parceller. For båd nr. 1 gælder særlige regler (nærmere oplysninger hos kortudsteder - læs mere under Fiskekort/priser - Søer (Tystrup Sø og Tissø)).

Hytten har adressen Tystrupvej 19, Tystrup, 4250 Fuglebjerg. Se nedenfor for ordensregler for hytten.

Ordensregler for hytten
1.  Meddel mangler til udlejer eller bestyrelsesmedlem ved hjemkomst.
2.  Ekstra gasflaske findes ved vandforsyningen hos Jørn Nielsen, Tystrupvej 19 (bagbo).
3.  Vand afhentes hos lodsejer.
4.  I hytten findes en brændeovn til årets kolde perioder. Den kan dog benyt- tes som pejs på kølige sommeraftener.
5.  Der må ikke opsættes ting på væggene.
6.  Tilslutning af el-ovne og lignende er strengt forbudt.
7.  Efter enhver brug skal alt vaskes op og anbringes i køkkenskabene. Vand på dunkene skal tømmes af.
8.  Hytten skal efter brug rengøres.
9.  Alt affald skal medtages eller lægges i skraldespand som er placeret ved indkørslen til ejendommen Tystrupvej 19.
10.  Stolene skal anbringes ved bordene.
11.  Hold ryddeligt og pænt udenfor.
12.  Porcelæn må ikke medtages på fiskeri.
13.  Udfyld altid mappen i hytten vedr. standen af hytten ved overtagelsen.
14.  Man sørger selv for håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklude mv.
15.  Husk at låse og rydde op på lokummet.

Hent kort over Tystrup Sø som PDF fil
- Der findes i øjeblikket ikke noget kort over Tystrup Sø. Vi er ved at finde ud af muligheden for, at få et kort online.

Kørselsvejledning til hytte/båd (fra klubhuset - Bredegade 45, 4200 Slagelse)
Følg Bredegade ca. 200 m
Fortsæt ligeud ad Mariendals Allé ca. 500 m
Drej til venstre ad Sdr. Ringgade ca. 1,8 km
Følg den 2. vej i Rundkørslen ca. 70 m
Følg Sdr. Ringgade ca. 1,7 km
Fortsæt ligeud ad Slagelse Landevej ca. 6,8 km
Drej til venstre ad Fladholtevej ca. 4,8 km
Drej til højre ad Skælskørvej ca. 300 m
Drej til venstre ad Langebjergvej ca. 1,7 km
Fortsæt ligeud ad Dyndmosevej ca. 600 m
Drej til højre ad Tystrupvej ca. 1,3 km (Tystrupvej 19, Tystrup, 4250 Fuglebjerg)

Vis på kort - Ruteplan[Sitemap]
Nyeste billeder i galleriet
Henter billeder, vent venligst...