Genveje
Bliv medlem
Fiskekort/priser
Reserver en facilitet
Tilføj billed til galleri
Program første halvår 2020
Fiskevande
Hent FiskeØjet
Seneste nyt
Nyt FiskeØjet og program for første halvår 2020
16.12.2019 16:27 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2019
02.09.2019 11:16 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer 2019
02.05.2019 13:21 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for forår 2019
21.12.2018 17:31 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2018
31.08.2018 14:40 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer & efterår 2018
30.04.2018 09:57 [læs mere]Ny hjemmeside under udarbejdelse.

Nyheder og beskeder fra bestyrelse vil blive slået op på Facebook indtil den nye side er klar.

Booking og galleri er stadig aktivt.

Mvh.
Bestyrelsen

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 - U.F.V. 95
Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 - U.F.V. 95 i daglig tale kaldet Havørreden, er en sammenslutning af foreningerne: Korsør Lystfiskerforening, Skælskør Sportsfiskerforening, Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn samt Høng Sportsfiskerforening.

Klik for at forstørre -
Formålet er at udsætte laksefisk i Tude å og i de kystnære områder på Vestsjælland, efter evne og mulighed at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder. At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet.

Genetablering af en naturlig Ørredbestand i Tude Å
En lang række store og små sjællandske vandløb har naturgivne forhold for at have naturlige ørredbestande, hvilket de da også har haft indtil nyere tid. Flertallet af bestandene forsvandt imidlertid som følge af forureninger, reguleringer, hårdhændet vedligeholdelse og vandindvinding. De sidste så sent som i 50´erne og 60´erne. Men en, mange steder, god og praktisk i overensstemmelse med regionplanernes recipientkvalitetsplaner, er tilstanden i mange sjællandske vandløb markant forbedret i de sidste 15 år. Så meget forbedrede, at det med en fortsat indsat kan forudses, at en helt eller delvis selvreproducerende ørredbestande snart er realistiske i mange vandløb.

Klik for at forstørre - 2007, Glimt fra årets elfiskning ved Havrebjerg. Her ses UFVs formand Kurt Jørgensen og Slagelses Jens O. Jensen
2007, Glimt fra årets elfiskning ved Havrebjerg. Her ses UFVs formand Kurt Jørgensen og Slagelses Jens O. Jensen
I dag lægges meget stor vægt på begreber om autensitet, biologisk mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse i den danske naturforvaltning. Det er målet at bevare / fremme en stor mangfoldighed af både arter og lokale racer inden for en art. De mange ørredbestande, som er forsvundet har formentlig hver især været genetisk unikke og tilpasse hver deres vandsystem og havområde.

Det vurderes derfor at udsætning af genetisk unikke ens domesticerede dambrugsfisk, med begrænset arvelig variation i alle sjællandske vandløb, ikke vil bringe os nærmere på en naturlig selvreproducerende ørredbestand.

Der har i samarbejde med Sjællands Ørredsammenslutning været udsat vildfisk af afkom fra Kolding Å siden 1999, disse udsætninger skulle køre i mindst 5 år før vi kunne begynde at opfiske moderfisk i Tude Å vandsystem, dette på anbefaling af Danmarks Fiskeriundersøgelse, Silkeborg.

Opfiskning af moderfisk i Tude å vandsystem er starte op i efteråret 2005, hvor de befrugte æg skal lægges ind i klækkeriet på Hvilested Dambrug, for derefter at bruges til udsætningerne i fremtiden.
Hvert efterår skal der opfiskes moderfisk, til udsætningerne fremover.

Klik for at forstørre - Fisken stryges for rogn
Fisken stryges for rogn
Udsætningen
Der bliver udsat 29.700 stk. smolt ud i Tude ås munding, oppe i selve å systemet, Tude å, Lindes Å og Bjerre å, bliver der udsat 6.850 stk. 1 årsfisk og 8.800 stk. halvårs fisk.
I alt bliver der udsat 45.350 stk. hvert år.
Disse udsætninger er betalt af de penge, der kommer ind fra det obligatoriske fisketegn

Ved sidste revision af udsætningsplanen, kunne fremgangen tydelig ses
(uddrag af udsætningsplanen fra Danmarks fiskeriundersøgelse)
I Tude Å er der sket en positiv udvikling i udbredelsen af ørred. Fremgangen er ganske markant når der sammenlignes med resultaterne fra 1991, 1998 og frem til i dag. Der forekommer nu naturlig produceret yngel på 84% af de befiskede stationer, og ældre ørred blev tilsvarende fundet på 71% af stationerne.

År Antal befiskede stationer
Stationer med ½-års
På antal st. %
Stationer med ældre
På antal st. %
1991 29 8 28 15 52
1998 38 16 42 18 47
2006 31 26 84 22 71

Som det fremgår af tabellen er antallet af stationer med ½-års (naturlig yngel) øget ganske væsentligt i perioden fra 1991-2006. Dette er også tilfældet for antallet af stationer med ældre ørred.

Klik for at forstørre - Prøvefiskning ved Valbygården
Prøvefiskning ved Valbygården
I Tude Å er der sket en positiv udvikling i tætheden af naturlig produceret ørredyngel. Fremgangen er ganske markant, da der ved sidste undersøgelse i 1998 var den gennemsnitlige bestandstæthed på 9 stk. yngel/100 m2. Dette er øget til gennemsnitlig 61 stk. yngel/100 m2 på de elfiskede stationer. Især Gudum-Skovsø Å med tilløbet Vestermose Å samt Lindes Å på strækningen fra Halkevad til udløbet i Bjerge Å, har haft stor fremgang. Tidligere var der her kun yngel på enkelte stationer i et begrænset antal, men nu er den naturlige gydning så stor at der ikke længere er udsætningsbehov i denne gren af Tude Å systemet.

Tætheden af ældre ørred er fortsat lav i Tude Å. I 1991 var der i gennemsnit 1,5 og nu 4 ældre ørred/100 m2.

Klik for at forstørre - Udsætning af egen yngel i Serdrup å
Udsætning af egen yngel i Serdrup å
Klik for at forstørre - Udsætning af egen yngel i Serdrup å
Udsætning af egen yngel i Serdrup å
Klik for at forstørre - 2007, Glimt fra årets elfiskning ved Havrebjerg
2007, Glimt fra årets elfiskning ved Havrebjerg
Klik for at forstørre - 2007, Glimt fra årets elfiskning ved Havrebjerg
2007, Glimt fra årets elfiskning ved Havrebjerg
Klik for at forstørre - Fiskene opbevares i store bassiner til de er gydeklare
Fiskene opbevares i store bassiner til de er gydeklare
Klik for at forstørre - Fisken skal nu tilbage til åen
Fisken skal nu tilbage til åen[Sitemap]
Nyeste billeder i galleriet
Henter billeder, vent venligst...