Genveje
Bliv medlem
Fiskekort/priser
Reserver en facilitet
Tilføj billed til galleri
Program første halvår 2020
Fiskevande
Hent FiskeØjet
Seneste nyt
Nyt FiskeØjet og program for første halvår 2020
16.12.2019 16:27 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2019
02.09.2019 11:16 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer 2019
02.05.2019 13:21 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for forår 2019
21.12.2018 17:31 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2018
31.08.2018 14:40 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer & efterår 2018
30.04.2018 09:57 [læs mere]Ny hjemmeside under udarbejdelse.

Nyheder og beskeder fra bestyrelse vil blive slået op på Facebook indtil den nye side er klar.

Booking og galleri er stadig aktivt.

Mvh.
Bestyrelsen

Årets generalforsamling er afholdt
Skribent: Bestyrelsen Udgivet: 19.02.2014 11:18
Formanden Jes Hansen bød velkommen til de 22 fremmødte i vore klublokaler i Bredegade,
tirsdag d. 4. februar
Formandens beretning: Jes indledte med at omtale det gode fiskeri på begge vore søer samt
det at vi havde fået sat 2 både i søen på Tissø. Samt rose det meget fine stykke arbejde sidste forår med at få rettet vores bro efter is problemerne, meget flot stykke arbejde.
Nu forestår der et større stykke arbejde med at genoprette terrasse og trappe på Tystrup her i foråret og hvor vi får brug for noget hjælp af jer medlemmer. Det vil blive offentliggjort i Fiskeøjet og på vores hjemmeside. Omtalte også vores nye medlemsblad som der ser ud til at være stor tilfredshed med. Også det store udslip af regnbuer fra Musholm blev omtalt og de store følger det får for vore åer. Udtrykte stor bekymring over den nyligt afsluttede smoltundersøgelse der klart understøtter hvad vi i foreningen hele tiden har sagt, nemlig at vore åer ikke kan klare sig selv uden vedligeholdelse og restaurering.
Også stor bekymring over kommunens plan om at lave en sø ved Tude å`s munding, dette vil
sandsynligvis betyde at hele vores udsætningsarbejde vil være spildt, idet undersøgelser fra Jylland klart indikerer, at stort set ingen fisk slipper levende gennem en sådan lavvandet sø.
Uddrag af debatten: Jens kommenterede regnbueudslippet og efterlyste en kontrolmyndighed
der jævnligt checker et sådant havbrug, også naturfrednings foreningen samt DSF er påfaldende tavse i denne sag. Herefter blev beretningen eenstemmigt vedtaget.
Derefter blev årets pokaler, guld og sølvnåle samt vingaver uddelt.
Regnskabet: Kassereren Jørgen Christensen gennemgik regnskabet og kunne forelægge et overskud på på 16.450 kr. At vi iår har dette overskud skyldes bl.a. at vi ikke har samme store
udgifter til renovering af vore både som sidste år.
Debatten: Chr. Karlsen spurgte om muligheden for at lave en bådfond til fremtidige store investeringer. Kassereren mente ikke dette var nødvendigt hvis vi hele tiden forsøger at have en fornuftig økonomi. Herefter blev regnskabet eenstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingentet: Blev foreslået uændret, vedtaget.
Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen.
Valg af bestyrelse og suppl.: Alle var genvalg.
Revisor og suppl.: Genvalgt.
Eventuelt: Chr. Karlsen foreslog at lægge skinner eller plader ud til for at lette optrækningen af vore vinterbåde, vil blive undersøgt nærmere. Jes efterlyste initiativer til hvordan vi får børn og unge mennesker til at melde sig ind i foreningen, ellers vil vi være en uddøende race indenfor en kortere årrække. Chr. Karlsen forslog gratis medlemskab op til 18 år. Lars fortalte om hvordan en skytteforening havde haft samme problem og hvor man havde formået at få nye unge til at melde sig, men at det jo krævede at nogle tog sig af dem.
Lige det, er netop vores store problem, vi mangler forældre og et par ildsjæle iblandt vore egne. Kom nu på banen, kære medlemmer!
Herefter afsluttedes generalforsamlingen, og formanden udbragte et trefoldigt leve for vores
forening.

Klik for at forstørre -[Sitemap]
Nyeste billeder i galleriet
Henter billeder, vent venligst...