Klik for at forstørre - 19-01-2020 12:45, Tystrup Sø, Gedde 9,100 kg/105,0 cm, Christian Karlsen
19-01-2020 12:45, Tystrup Sø, Gedde 9,100 kg/105,0 cm, Christian Karlsen
Klik for at forstørre - 29-12-2019, Min sidste overspringer i 2019
29-12-2019, Min sidste overspringer i 2019
Klik for at forstørre - 10-11-2019 14:45, Tude Å, Havørred 4,210 kg/70,0 cm, Jørgen Christensen
10-11-2019 14:45, Tude Å, Havørred 4,210 kg/70,0 cm, Jørgen Christensen
Klik for at forstørre - 31-10-2019 15:15, Tude Å, Havørred 3,470 kg/70,0 cm, Jørgen Christensen
31-10-2019 15:15, Tude Å, Havørred 3,470 kg/70,0 cm, Jørgen Christensen
Klik for at forstørre - 25-10-2018 16:30, Kysten, Havørred 3,650 kg/69,5 cm, Lars Olsen
25-10-2018 16:30, Kysten, Havørred 3,650 kg/69,5 cm, Lars Olsen