Fiskekort/priser
Priserne nedenfor gælder for 2017.

Årligt kontigent
Seniorer 500 kr.
Juniorer 350 kr.
Pensionister 350 kr.
Familiekontigent 850 kr.

Søerne (Tystrup-Bavelse og Tissø)
Sæsonkort Tissø og Tystrup Sø (10 turs-kort) 550 kr.
Sæsonkort Tissø og Tystrup Sø (ubegrænset) 1000 kr.
Bådleje pr. dag/båd 150 kr.
Gæstekort søerne (for ikke medlemmer, men ifølge med medlem) 100 kr.
Hytteleje pr. overnatning/person kl. 12.00 - 12.00 150 kr.

Der skal altid være et medlem i båden som har orienteret sig om fiskerettighederne på søen.

Studentersøen
Dagkort (kræver medlemskab) 60 kr.
Årskort (kræver medlemskab) 200 kr.
Unge under 15 år kan frit fiske i dagtimerne.

Å-zoner
Dagkort (kræver medlemskab) 30 kr.
Gæstekort (kun sammen med medlem) 50 kr.
Årskort (kræver medlemskab) 150 kr.

Såvel dagkort som sæsonkort og gæstekort er personlige og må ikke overdrages/udlånes.

Ønsker du at blive meldem? Kontakt vores kasserer eller meld dig ind online.

URL: