Slagelse Sportsfiskerforening råder over følgende zoner i Gudum Å:

  • Zone 1 & 2, dele af Gudum/Skovse Å v/vaskestenen.
  • Zone 3, dele af Gudum Å fra Gudum bro til Ll. Valby spang.
  • Zone 4, dele af Gudum-å fra Ll. Valby spang til sammenløb med Tude Å.

Fiskeperiode er fra 1. marts til 15. november (afbrudt af græsfredning i tiden 15. juni til 15. august).

Følgende arter kan fanges i Gudum Å: Bækørred, Havørred, Regnbueørred, Gedde, Aborre, Rimte.

Dagskort / Kontingent: Læs mere under Kontigent/priser.

Mindstemål for Gudum Å zoner

Art Mindstemål
Havørred 40 cm (fredningstid: 16. november til 28. (29.) februar
Regnbueørred (intet mindstemål)
Gedde 60 cm (fredningstid: 15 marts – 30. april)
Aborre 20 cm
Ål (Gulål) 45 cm

Fiskeri er tilladt med kunstagn. Ved ormefiskeri skal bruges kroge uden modhager (kan evt. klemmes ind med en fladtang) af hensyn til småørreder. Mindste tilladte krogstørrelse er nr. 1/0 og fiskestangens længde må ikke overstige 10 fod.

Det er ikke tilladt at hjemtage Bækørreder.

Fangsmetoder

Fiskeri med små spinnere fra 2-5 g eller flydende Rapala woblere (der fires med strømmen ned ad åen) er effektive agn til ørrederne. Fisk bag trærødder, sten og langs brinkene. Det er oftest her fisken står.

Ormefiskeri er også en mulighed (husk krog skal være uden modhager og min. str. 1/0). Brug en lille spinnestang (7 til 8 fod) med et passende lille hjul.

Fluefiskeri kan også forsøges, men det kræver en vis erfaring, da der er mange træer!