GENERALFORSAMLING 2021

Slagelse Sportsfiskerforening afholder Generalforsamling d.24 August kl 19.00 i klublokalet på Schakenborgvej 25 i kælderen.

Dagsorden i følge foreningens love.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

KONTINGENT 2024

Kontingent sats for juniorer er kr. 250, for pensionister kr. 450,- og for seniorer kr. 1200 eller kr. 700,00. Hvis du ikke har adgang til Net Bank, bedes du kontakte vores kasserer for nærmere aftale. Husk, at påføre dit medlemsnr. samt navn ved overførslen.

MOBILEPAY

Foreningen har nu fået adgang til, at medlemmerne kan betale kontingent samt bådleje via MobilePay. Nummeret er 708833. Og du kan som før også betale via almindelig bankoverførsel.

KONTINGENT INDBETALING

Da vi har lukket vores giro konto, skal kontingent indbetaling fremover foregå via overførsel til vores konto i Spar Nord, reg. nr.: 9383, konto nr. 4571621334 eller via MobilePay.