Vigtigt

  Fisken må ikke vejes i gællerne, hvis den skal genudsættes.

  Brug dertil en pose, net eller vejeslynge.

  Hvis fisken er fanget fra båd og skal genudsættes, skal den for så vidt muligt undgås at opbevares i dammen eller lignende og ej heller fragtes i land.

  Alle fisk skal være fanget på sportslig vis.

  Anmeldelse af fisk skal ske inden for 30 dage efter fangst på via hjemmesiden eller til et medlem af bestyrelsen.

  Hvis andre end et medlem af bestyrelsen bevidner vejningen, skal der vedlægges et billede med synligt målebånd samt foto af fangeren og fisk sammen.

  Alle fiskearter kan indvejes, men foreningen har pokaler/foreningsnåle for følgende fiskearter: Sandart, Gedde, Aborre, Karpe, Medepokal (alle fredsfisk), Havørred, Torsk kyst, Torsk Båd, Regnbueørred kyst, Regnbueørred Å.

  Følgende krav stilles til billeder:

  • Af typen JPG eller JPEG (normalt dette format mobiltelefoner og kameraer gemmer billeder i)
  • Maks 10 MB i størrelse
  • Minimum 1600 x 1200 pixels
  • Upload billede i det originale format
  • Billede må ikke beskæres.