Tystrup sø ligger midt på Sjælland, syd for Sorø og nordvest for Næstved. Tystrup Sø, som gennemstrømmes af Susåen, er en af Sjællands større søer.

På det dybeste sted er søen næsten 22 meter dyb. Det betyder, at den er længe om at fryse til om vinteren, ligesom de talrige kildevæld på dens bund giver mange våger i isen.

Følgende arter kan fanges i Tystrup Sø: Gedde, Aborre, Sandart, Ål, Helt, Flire, Brasen, Skalle, Knude, Ørred.

Der henstilles til at man genudsætter følgende:
– Gedder over 5 kg.
– Sandart over 70 cm.
– Aborrer over 1 kg.

Derudover er det kun tilladt at hjemtage 2 sandarter pr fisker pr dag.

Dagskort / Kontingent: Læs mere under Kontigent/priser.

Fakta

 • Størrelse: 662 ha.

 • Maksdybde: 21,7 m.

 • Middeldybde: 9,9 m.

 • Volumen: 65,7 mio. m³

 • Oplandsareal: 682,5 km²

Fiskeriet på Tystrup Sø

Fiskeriet på Tystrup sø er uden tvivl noget af det mest spændende fiskevand Slagelse sportsfiskerforening har at byde på. Om man er til fiskeri efter storgedder og grove sandart eller til lunefulde aborre er mulighederne absolut noget af landets bedste. Det er en sø, der med omgivelser af skov og uspoleret natur kan give fiske- og naturoplevelser ud over det sædvanlige.

Fiskeriet på søen er ikke meget andeledes i teknik end øvrige af landets søer i denne størrelse, men der er dog visse vigtige ting man bør koncentrerer sig om når man planlægger en tur til søen. Først og fremmest er søen ikke nem at fiske i, det kræver mange timers fiskeri og ihærdighed før man kan fremvise stolte resultater med store gedder og sandart.

Søen er meget rig på banker, grunde og skrænter. Det er især her fiskene opholder sig og derfor også der fiskeriet for det meste foregår. Man bør som det første anskaffe sig et kort over søen.

Om foråret er fiskene i nærheden af land eller lave banker og efter legen rykker de ud på dybere vand i nærhed af banker og skrænter. Senere på året kan fiskene træffes næsten alle steder, men noget tyder på at fiskene i sensommeren meget gerne opholder sig på dybt vand og på nogle af søens dybeste steder. Når søen i efteråret bliver gennemblæst kan fisken træffes næsten overalt på søen og det samme gælder i vinterperioden, hvor store mængder af byttefisk i stimer kan tiltrække rovfiskene. Hold øje med dit ekkolod og gennemfisk områder med fisk meget omhyggeligt.

Fiskemetoder

Der er ingen tvivl om at opsøgende fiskeri ved dørgning er mere givende en et stationært fiskeri for anker, man afsøger et større område for fisk på kortere tid. Om du så bruger agnfisk eller woblere er et spørgsmål om hvad du har mest tillid til. På Tystrup sø er der rigtig mange der bruger agnfisk og derfor bliver de største og fleste fisk da også fanget med denne metode.
Metoden med agnfisk er ikke så vanskelig. Man bruger et glideflåd med en god bæreevne, stopknude og et lod som matcher flåddet. Til sidst monteres en skalle i god størrelse på et krogsæt på et forfang af tynd wire eller flurocarbon med svirvel og en, to eller tre kroge, afhængig af agnsfiskens størrelse. Med den metode kan man fiske med flere stænger med skaller i forskellige dybder, som kan være en god metode at afsløre hvor fiskene opholder sig. Husk altid at have en agnfisk gående lige under båden uden flåd. Stangen skal stå let bøjet af loddet som skal være akkurat så tungt at det bumper på bunden ved almindelig dørgefart, agnfisken skal monteres på tjavs en halv meter over loddet. Hvis man finder et område med mange hugvillige rovfisk vil det dog altid kunne betale sig at tage ophold og affiske området grundigt med spinnefiskeri samtidigt med at agnfiskene stadig fisker.

Aborre fiskeriet er godt med orm og jigg og husk endelig at tage et par stykker med hjem til madlavning. Aborrene fra denne sø er i kulinarisk topklasse og meget sjove at fange. Der fiskes på bankerne og skrænterne hvor fisken tit opholder sig for foden af banken. Brug gerne ophængerflue, da det forøger chancerne betydeligt.

Sandarten er særligt i hugget i de tidlige morgentimer og aftentimer i sommerperioden. I efterårs- og vinterperioden træffes den samme steder som gedderne. Mindre sandart er klart mere spiseværdige end de store, så genudsæt fisk over 3 kg og brug de mindre fisk i madlavningen.

Hvis du anskaffer dig at kort over søen vil du opdage at søen har rigtig mange banker, og skrænter og det kan være næsten uoverskueligt at vælge, men gør dig selv den tjeneste at vælge nogle få ud med forskellige topdybder og gennemfisk dem. Og glem så ikke det dybe vand imellem grundene.
Gode grunde at afprøve er: Markvejsgrund, Klintegrund, Ågabsgrund, Hertugen, Tømregrund, Langegrund. Det er lidt forskelligt på hvilke årstider grundene fisker bedst, men Hertugen, Ågabsgrund, Klintegrund er generelt gode året rundt.

Regler for Tystrup Sø

Enhver misligholdelse af disse regler kan medføre karantæne eller i særlige grove tilfælde kan man ekskluderes i henhold til lovenes §4.

1.  Fiskeri er kun tilladt på sportslig vis, dog er det tilladt at udlægge en mindre ruse til fangst af agnfisk ud for foreningens grund.
2.   Medlemmers salg af fisk, fanget i foreningens vande er strengt forbudt og kan medføre eksklusion, jfr. lovens §4. I tilfælde af andre overtrædelser eller misbrug og vanrøgt kan §4. også tages i anvendelse
3.  Skader og mangler ved materiellet skal straks anmeldes til bestyrelsen.
4.  Betaling af fiskekort, hytte og bådleje bør ske forud. Betingelsen er dog at kontingent, samt skyldig bådleje er betalt.
5.   Man kan mod betaling erhverve sig en nøgle til foreningen faciliteter (Universal som passer til alle både, årer, anker og hytten). Denne skal ved evt. ophør af medlemskab igen afleveres.
6.  Bådene skal behandles med al mulig omhu, samt rengøres efter endt brug.
7.  Bådene skal altid fortøjes forsvarligt i de dertil beregnede førtøjningsindretninger.
8.  Ved leje af båd har medlemmerne samtidig ret til at benytte fiskehytten og de der værende kogegrejer til madlavning (Her aftales nærmere med eventuelle lejere, idet der tages størst muligt hensyn til disse).
9.  Ethvert medlem kan leje hytten til overnatning i forbindelse med leje af båd. Det er tilladt at medtage gæster.
10.  Det er ubetinget nødvendigt ved lejemål, at der meddeles hvor mange og hvem, der skal bebo hytten. Lejeperioden går fra kl. 12.00 til 12.00.
11.  Hytten kan forudbestilles. Hvis et medlem har lejet hytten en weekend, og han ønsker at leje den igen den følgende weekend, kan dette kun lade sig gøre, såfremt et andet medlem ikke senest 3 dage før weekenden har udtalt ønske om at leje hytten.
12.  Hytten kan i perioder være totalt lukket grundet istandsættelser.
13.  Læs også side 8 i medlemsmappen ang. “Etik og begrænsninger”.

Foreningens både og hytte

Der er ved hytten udlagt 5 både. Fiskeriet er tilladt til midtstrøms, dog ikke ud for alle parceller. For både nr. 1 og 2 gælder særlige regler. Læs mere om dette i medlemsmappen.

Hytten har adressen Tystrupvej 19, Tystrup, 4250 Fuglebjerg. Se kørselsvejledning længere nede på siden.

Ordensregler for hytten

1.  Meddel mangler til bestyrelsen.
2.   Vand afhentes hos lodsejer.
3 Man sørger selv for håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklude mv.
4.  I hytten findes en brændeovn til årets kolde perioder.
5.  Der må ikke opsættes ting på væggene.
6.  Tilslutning af el-ovne og lignende er strengt forbudt.
7.  Efter enhver brug skal alt vaskes op og anbringes i køkkenskabene. Vand på dunkene skal tømmes af.
8.  Hytten skal efter brug rengøres.
9.  Alt affald skal medtages eller lægges i skraldespand som er placeret ved indkørslen til ejendommen Tystrupvej 19.
10.  Stolene skal anbringes ved bordene.
11.  Hold ryddeligt og pænt udenfor.
12.  Porcelæn må ikke medtages på fiskeri.
13.  Husk at låse og rydde op på lokummet.

Kørselvejledning

Kørselsvejledning til hytte/båd (fra klubhuset – Schackenborgvej 25 kld, 4200 Slagelse)

 • Start i retning mod øst på Schackenborgvej, kør 216 m
 • Drej til højre ind på Århusvej, kør 44 m
 • Drej til højre ind på Rosenkildevej, kør 219 m
 • Drej til venstre ind på Ndr.Ringgade, kør 2.5 km
 • Tag tredje afkørsel i rundkørslen (på Sorøvej (150)), kør 2.3 km
 • Drej til højre ind på Vedbysøndervej, kør 2.5 km
 • Drej til højre og fortsæt ad Vedbysøndervej, kør 431 m
 • Drej til venstre ind på Grøftevej, kør 3.5 km
 • Fortsæt ligeud ind på Topshøjvej, kør 41 m
 • Drej til venstre og fortsæt ad Topshøjvej, kør 1.1 km
 • Drej til højre ind på Stenstrupvej, kør 2.4 km
 • Drej til venstre ind på Lorupvej, kør 374 m
 • Drej til venstre ind på Skælskørvej (157), kør 131 m
 • Drej til højre ind på Tystrupvej, kør 3 km