Sportsfiskerforeningen blev stiftet den 18. marts 1944, og foreningens første formand blev købmand Henry Vangsgaard, som bestred denne post frem til 1958.

Han blev i perioden 1958 til 1962 afløst af Verner Christensen, hvorefter Gerhard Nyegaard tog over frem til 1968. Kai Christensen besatte formandsposten frem til 1980. De fire første formænd er ikke i blandt os mere.

Jørgen Christensen var formand i perioden 1980 til 1988. Herefter tog Kurt Becher over indtil 1994 og han blev afløst af Morten Kantsø. Jes Hansen tiltrådte i 2004 og blev afløst af Michael Jæger Petersen i 2020.

Foreningen var helt fra starten på mærkerne for at skaffe godt fiskevand til medlemmerne. Især i krigsårene og efterkrigsårene skulle fiskevandene helst kunne nås på cykel eller til fods, da der jo ikke var mange der havde bil til rådighed. Omegnens moser og vandløb havde derfor stor interesse, og foreningen opnåede da også fiskeret i store dele af Tude å´s vandsystem, i adskillige moser, samt de store søer Tissø og Tystrup-Bavelse søerne. Fiskevande som for en stor dels vedkommende stadig står til medlemmernes rådighed.

Det stod hurtigt klart for foreningens første ledere, at fiskepleje og udsætninger af fisk i vore vande ville blive en uundværlig del af arbejdet, og de første mange år bekostede foreningen sammen med frivillige bidrag disse udsætninger.

I foråret 1964 – 20 år efter foreningens start – stiftedes udsætningsforeningen ”Havørreden” med Høng, Kalundborg og Slagelse-foreningerne som medlemmer. Herved kom der gang i udsætningerne af to-års ørreder ved Storebælts kyster. Udsætningsforeningen ”Havørreden” blev senere udvidet med foreningerne i Korsør, Gørlev og Fuglebjerg.

Tude Å Fonden blev oprettet i 1970 af foreningerne i Høng, Korsør og Slagelse, med den helt naturlige opgave at skabe eller rettere ophjælpe ørredbestanden i Tude Å´s vandsystem. Som noget helt naturligt tog fonden sig også af de mange forurenings- og miljøsager vi kæmpede med i disse år.

Tude Å Fonden og ”Havørreden blev i 1995 slået sammen til Udsætningsforeningen Vestsjælland 1995 (U.F.V. 95) og er i dag også særdeles aktiv omkring et nyt projekt ”Vildfisk” med elektrobefiskning og opdræt af egne ørreder til udsætning i Tude Å og Hallebyåens vandsystemer.

Foreningen holder i dag til i klublokalet i kælderen på Schakenborgvej 25, hvor der afholdes medlemsmøder, bestyrelsesmøder m.v.