FiskeØjet er Slagelse Sportsfiskerforenings medlemsblad og udkommer 2 gange årligt til medlemmer, lodsejere o.a.

Artikler, som kan virke kontroversielle og debatskabende, står for den skrivendes egen holdning – uanset dennes evt. tilknytningsforhold til forening eller redaktion – og er nødvendigvis ikke udtryk for disses holdning.

Kun indlæg bragt under forenings siderne kan tilskrives den enkelte forening.

Stof til FiskeØjet bedes lagt ned som Word-dokument og mailes.

FiskeØjet’s redaktion
Leif Jensen
Søholmparken 2
DK-4200 Slagelse
Tlf.: 30 27 53 24
E-mail: [email protected]

Hent FiskeØjet