Foreningen råder over flere spændende fiskevande.

Læs mere om fiskeriet på Tystrup Sø, Tissø, Studentersøen samt å-zoner i Tude Å, Gudum Å og Vårby Å nedenfor.

TYSTRUP SØ

TISSØ

STUDENTERSØEN

GUDUM Å

TUDE Å

VÅRBY Å