Genveje
Bliv medlem
Fiskekort/priser
Reserver en facilitet
Tilføj billed til galleri
Program første halvår 2020
Fiskevande
Hent FiskeØjet
Seneste nyt
Nyt FiskeØjet og program for første halvår 2020
16.12.2019 16:27 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2019
02.09.2019 11:16 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer 2019
02.05.2019 13:21 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for forår 2019
21.12.2018 17:31 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for efterår 2018
31.08.2018 14:40 [læs mere]
Nyt FiskeØjet og program for sommer & efterår 2018
30.04.2018 09:57 [læs mere]Ny hjemmeside under udarbejdelse.

Nyheder og beskeder fra bestyrelse vil blive slået op på Facebook indtil den nye side er klar.

Booking og galleri er stadig aktivt.

Mvh.
Bestyrelsen

Tissø
Tissø er en ferskvandssø beliggende i Vestsjællands Amt. Søen gennemstrømmes af den vandrige Halleby å fra Åmosebassinerne og via åens nedre løb er der afløb til Storebælt.

Der har igennem tiden været et betydeligt ferskvandsfiskeri i Tissø fortrinsvis efter gedder, suder, brasen og frem for alt ål. Langs søens bredder er vanddybden ikke over ca. 1 m. Men ca. 250 m ude går det ret brat ned til 10-12 m.

Søen er dannet som et såkaldt dødis-hul. Det vil sige, at der under isens smeltning er blevet efterladt en stor isklump. Efterhånden som denne smeltede, opstod der en vandfyldt lavning.

Klik for at forstørre - 27-02-2006, Tissø
27-02-2006, Tissø
Tissø afgrænses mod vest af et relativt fladt morænelandskab med landsby- og gårdbebyggelser. Mod øst dominerer et stærkt kuplet bakkelandskab med mange småskove og herregårde. Af disse har Kattrup, Selchausdal og Sæbygård været middelalderlige hovedgårde. Sidstnævnte ejedes i slutningen af 1100-tallet af Esbern Snare. Han døde i 1204, og det siges at hans tredje kone skubbede ham ned ad trappen for at stikke af med kong Valdemar Sejr. Herregårdskirken ved Sæbygård og landsbykirkerne i Store Fuglede, Lille Fuglede, Jorløse, Hallenslev og Bakkendrup ligger som kendemærker og pejlepunkter rundt om søen.

- størrelse: 1233 ha
- maksdybde: 13,5 meter
- middeldybde: 8,2 meter
- volumen: 100,64 mio. m³
- oplandsareal: 417,89 km²
- vandspejlskote: 2,0 (over dansk normal nul)

Følgende arter kan fanges i Tissø
Gedde, Aborre, Sandart, Karpe, Ål, Skalle, Brasen (genudsæt gedder over 8 kg. og hjemtag kun sandart såfremt fisken er
beskadiget).

Fiskeriet på Tissø (af Morten Kantsø)
Tissø er en stor sø og man skal være opmærksom på vejrudsigten inden man planlægger en fisketur til søen. Problemet er at søen ligger meget vindåbent og det medfører at fiskeriet bliver umuligt. Der er ikke meget læ at finde på søen, så man skal ikke tage på fisketur i mere end jævn vind.

Klik for at forstørre - 02-06-2006, Tissø, Sandart 4,55kg, Peter Christensen
02-06-2006, Tissø, Sandart 4,55kg, Peter Christensen
Tissø har kun en grund, Aborreholm som ligger i søens østside og på skrænterne omkring denne kan der fiskes fine aborre mv. Tissø ligner et stort badekar med det dybeste sted på 13,5 meter. Men det skal man ikke tage fejl af, søen rummer mængder rovfisk af både gedder, sandart og aborre, der dog til tider kan være meget svære at lokalisere. Man bør derfor satse på dørgefiskeri på "skrænterne" rundt om søen, gerne fem og tilbage på tværs af dybdekurverne med levende agn. Der er til tider store mængder hork som tager ophold og de forfølges villigt af rovfisk. Fisk med levende agn i forskellige dybder og glem ikke søens dybeste steder. Fisk i forskellige dybder med forskellig agn indtil du finder den rigtige dybde og agn.

Regler for Tissø
1.  Båden er mærket nr. 10 (eventuel påhængsmotor må max. yde 3.5 hk. - 5 knob).
2.  Der må ikke sejles eller fiskes i forbudte områder og under 100 meter fra land (se kortskitse).
3.  Der må ikke fiskes med garn, faste liner eller sættesnører.
4.  Der må ikke fortøjes til fiskernes bundgarnspæle eller mærkebøjer, samt pæle og bøjer på Aborreholm.
5.  Der må ikke fiskes eller sejles nærmere end 100 m. fra fiskerens redska- ber eller mellem bøjer.
6.  Der gøres opmærksom på, at erhvervsfisker kan placere mærkebøjer med sættegarn og kroge, sejl langt uden om dem. min 100 m. Naturligvis må der ikke fiskes imellem dem.
7.  Bliver båden prajet af erhvervsfiskeren på søen, skal båden lægge bi og afvente kontakt.
8.  Anvisninger fra erhvervsfiskeren skal ubetinget respekteres.
9.  Alle vedtægter og bestemmelser skal overholdes, ellers bortfalder fiske- rettighederne på Tissø med omgående virkning.
10.  Læs også side 8 i medlemsmappen ang. "Etik og begrænsninger".

Rekorder
Ingen rekorder er registreret.

Dagskort / Kontingent
Læs mere under Fiskekort/priser - Søer (Tystrup Sø og Tissø).

Foreningens 2 både (bådnøgle)
Klik for at forstørre - 27-02-2006, Tissø
27-02-2006, Tissø
Foreningen har fiskeret i Tissø med 1 båd. Båden er udlagt ved Halleby-åens udløb i Tissø, mellem Tissø Roklub og det tidligere traktørsted Røde kro. Der er på Røde Kro's grund oven for broen opstillet et mindre hus, hvor årer, åregafler, ankre mv. opbevares. Der er endvidere ophængt et kort med dybdekurver over søen i hytten (se kort bag i mappen) (nærmere oplysninger hos kortudsteder - læs mere under Fiskekort/priser - Søer (Tystrup Sø og Tissø).

Hent kort over Tissø som PDF fil
- Der findes i øjeblikket ikke noget kort over Tissø. Vi er ved at finde ud af muligheden for, at få et kort online.

Kørselsvejledning til båd (fra klubhuset - Bredegade 45, 4200 Slagelse)
Følg Bredegade ca. 145 m
Drej til venstre ad Herrestræde ca. 287 m
Drej til højre ad Herrestræde ca. 28 m
Drej til venstre ad Løvegade ca. 519 m
Følg den 1. vej i Rundkørsel ca. 45 m
Følg Kalundborgvej ca. 517 m
Følg den 2. vej i Rundkørsel ca. 71 m
Følg Kalundborgvej ca. 9.2 km
Drej til højre ad Slagelsevej ca. 2 km
Fortsæt ligeud ad Hovedgaden ca. 802 m
Fortsæt ligeud ad Skovvej ca. 243 m
Fortsæt ligeud ad Sæbyvej ca. 9 km
Båden ligger ved Halleby-åens udløb i Tissø

Vis på kort - Ruteplan
(ovenstående kort og rutebeskrivelse har slut adresse på Søvejen - husk at bådene ligger ca. 9 km ude af Sæbyvej)[Sitemap]
Nyeste billeder i galleriet
Henter billeder, vent venligst...